'Radość chrześcijańskiego życia to pomoc innym'. Chrześcijański Tydzień Społeczny w Nasutowie ()

O problemach współczesnej Europy i zagrożeniach, z którym musi się zmierzyć chrześcijaństwo na Starym Kontynencie, dyskutowali w Nasutowie pod Lublinem uczestnicy Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego.

 - Staramy się łączyć różne wyznania chrześcijańskie we wspólnych staraniach na rzecz jedności w różnorodności. Powinniśmy żyć jako chrześcijanie wspólnie, tak jak każe tradycja chrześcijańska. Dzisiaj jest to trudniejsze niż kiedykolwiek, ale możliwe. Najważniejsze, żeby się spotkać, żeby drugiego poznać – stwierdził jeden z uczestników spotkania,Walter Kriechbaum (na zdj.) z ekumenicznej inicjatywy Chrześcijanie Razem dla Europy.
- W Brześciu chrześcijaństwo się rozwija tak w wersji katolickiej, jak i prawosławnej. Radość chrześcijańskiego życia to pomoc innym, miłość do innych ludzi, wspomaganie ich, jak również budowanie wspaniałej wspólnoty, gdzie dla każdego jest miejsce. Dla chcącego nic trudnego. Jeżeli osoba jest wierząca, jeżeli prowadzi życie chrześcijańskie, wtedy może osiągnąć sukces – powiedziała Hanna Paniszewa z Klubu Katolickiej Inteligencji z Brześcia...

PaSe/opr. ToMa

Fot. Sebastian Pawlak