Popularny sposób na punkty karne

Coraz więcej kierowców z Lubelszczyzny zgłasza się do ośrodków ruchu drogowego na szkolenia z przepisów, po których odpisuje się im 6 punktów karnych.

Z takich szkoleń w ciągu 12 miesięcy kończącego się roku w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Lublinie skorzystało ponad 240 osób. 'Ich liczba ciągle zwiększa się, do tego stopnia, że musimy organizować po dwie sesje miesięcznie' - mówi naczelnik wydziału szkoleń Artur Domaszewski. Szkolenie trwa sześć godzin i kosztuje 270 złotych. Zgłaszają się na nie kierowcy, którym brakuje kilku punktów karnych do przekroczenia dozwolonego limitu 24 punktów. Po ich przekroczeniu traci się prawo jazdy i trzeba ponownie zdawać egzamin. W Lublinie z kursu korzystają głównie przedstawiciele handlowi firm oraz ludzie młodzi. I jedni i drudzy przyznają się, że karne punkty dostali za przekroczenie dozwolonej szybkości. 
    W czasie 6-godzinnych zajęć kierowcy mają spotkanie z psychologiem i policjantem z drogówki. 
    W szkoleniu kierowca może uczestniczyć raz na pół roku. Nie mogą w nich natomiast brać udziału kierowcy, którzy prawo jazdy mają krócej niż rok.

SkoMar

Radio Lublin przez internet