Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku wyróżniona certyfikatem ()

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została uhonorowana certyfikatem „W trosce o pacjenta”. Wyróżnienie jest przyznawany od 2 lat.

- Klinika Hematoonkologii jest pierwszą jednostką medyczną na Lubelszczyźnie, której przyznano to wyróżnienie - mówi konsultantka wojewódzka do spraw pielęgniarstwa onkologicznego Małgorzata Marczuk: - Certyfikat „W trosce o pacjenta” przyznawany jest w zasadzie klinikom hematoonkologii dedykowanym głównie pacjentom z przewlekłą białaczką limfatyczną. Jest to certyfikat, którego celem jest świadczenie wsparcia emocjonalnego oraz informacyjnego pacjentom hematoonkologicznym. To wsparcie ma na celu przede wszystkim przybliżenie pacjentom sposobu radzenia sobie z tym problemem...

Certyfikat został wręczony podczas uroczystości 45-lecia Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

JZon