28.05.2016 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Panie ze dworu” (  )

„Panie ze dworu” to reportaż o tym, jak „Dom Nasutów” daje szansę zatrudnienia kobiet w swojej miejscowości. Fundacja Nowy Staw i Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej stworzyły Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne 'Dom Nasutów', które w sezonie zatrudnia nawet kilkadziesiąt osób.

Fot. www.nasutow.pl

Dlaczego województwo lubelskie nie jest zbyt aktywne w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej? Jakie są szanse na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem? O tym w programie z udziałem gości: Grażyny Nowickiej, wiceprezes Domu Nasutów, prezes Gminnego Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Nasutowie w gminie Niemce; Sergiusza Kieruzela, prezesa Domu Nasutów i Małgorzaty Suprynowicz, specjalistki do spraw ekonomii społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Posłuchaj reportażu...

Sobota tuż po 11.00 „Kalejdoskop regionalny” - tego warto posłuchać. Zaprasza Czesława Borowik.

„Kalejdoskop regionalny” powstał w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod nazwą „Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.