Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

ET 25 – 7/2008                                                                                                                                     Lublin, dnia 22 grudnia 2008 r.

                              

                               
                         
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  206 000 EURO na usługę serwisowania i administracji infrastruktury serwerowej i systemowej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni   w Lublinie „Radio Lublin” S.A -  Zamawiający: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin”S.A.na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zwaną dalej „ustawą” zawiadamia, iż:  

 

Zgodnie z rozdz. 18 SIWZ przy wyborze ofert Zamawiający porównywał ceny brutto oferowanego przedmiotu zamówienia i kierował się kryterium: cena – 100%.

1. Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: Izabela Paluch LUBELSKI

    DOM MEDIALNY,  ul. Tumidajskiego 18/29, 20 - 247 Lublin   

-  otrzymała 100 pkt.

W związku z powyższym oferta została uznana za najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny obliczonej na podstawie wzoru podanego      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz oferta uzyskała największą ilość punktów według kryterium przedstawionego w SIWZ.

 

 

                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                           /-/ Mariusz Deckert