słuchaj radia lublin onlineZadzwoń do nas:801-501-022 | 81 743-73-83lub napisz do nas: informacje@radio.lublin.pl
przejasnienie3/4°C lubelskie
Zapisz się na kanał RSS z artykułamiPrześlij ten artykuł znajomemu mailemWydrukuj ten artykuł

'Jesienne porządki' w Tomaszowie Lubelskim

Początek jesieni to czas na wielkie sprzątanie. Niektóre władze samorządowe starają się zachęcić do tego mieszkańców. POSŁUCHAJ...

W Tomaszowie Lubelskim ka?dy, kto posprz?ta swoj? dzia?k? oraz pas drogi w jej obr?bie, mo?e liczy? na bezp?atne wywiezienie ?mieci.
      Akcja "Jesienne porz?dki" rozpocz??a si? dzi? i potrwa do 6 pa?dziernika.
Nieczysto?ci mi?kkie, na przyk?ad li?cie, nale?y zebra? do worków i zostawi? przed ogrodzeniem swojego domu. Przez najbli?sze trzy dni worki b?d? wywo?one z osiedla Parcele i Osiedle Po?udnie. Pó?niej akcja przeniesie si? w inne rejony Tomaszowa.
     Nawet je?li kto? nie zd??y posprz?ta? podczas akcji, mo?e liczy? na bezp?atne wywiezienie ?mieci w pó?niejszym terminie - obiecuj? w?adze samorz?dowe.

TSpi

Radio Lublin przez internet